Podziękowania po wizytacji Księdza Biskupa

Serdeczne podziękowania kieruję pod adresem:

– Dyrekcji naszej Szkoły Podstawowej i Przedszkola za godne przyjęcie Księdza Biskupa

na terenie szkoły; zaangażowanych w Wizytację opiekunów Przedszkola i nauczycieli

Szkoły, Pani Katechetki, pani Marzeny z Gminnego Ośrodka Kultury – za trud

włożony w przygotowanie dzieci i młodzieży; Rady Rodziców z Przedszkola i Szkoły

za włączenie się w przygotowanie spotkania z Księdzem Biskupem, za kwiaty;

– dzieci i młodzieży – za zaprezentowany na sali gimnastycznej program;

– Grup parafialnych: Grupy Modlitwy św. Ojca Pio, Róż Różańcowych, Parafialnego

Zespołu Caritas, Rady Parafialnej, Akcji Katolickiej, Panów – Lektorów, ministrantów,

scholi, Szkolnego Koła Caritas, Wolontariatu i opiekunów – za przybycie,

zaprezentowanie się przed Księdzem Biskupem, za wspólną modlitwę;

– wszystkich, którzy witali Ekscelencję, którzy nas przyjęli serdecznie w domach;

– naszego zespołu instrumentalno – wokalnego i pana inż. Marka Mączki – za wsparcie;

– Pana Organisty;

– ministrantów i lektorów z Bazyliki – za piękną oprawę liturgiczną Mszy św.

z bierzmowaniem;

* pani Irenie Łabno, panu Czesławowi Goździewiczowi, wszystkim, którzy w czasie

wizytacji udzielili pomocy, usłużyli – BÓG ZAPŁAĆ!