22.04.2019   PONIEDZIAŁEK  WIELKANOCNY  C

************************************************************************

22.04.2019   PONIEDZIAŁEK  WIELKANOCNY  C

INTENCJE MSZALNE:

7: 30 – + Maria i Józef Tabor i + Andrzej Barszcz

10: 00 – za parafian

************************************************************************

1. Ciesząc się d r u g i d z i e ń z Chrystusowego Zmartwychwstania, spotykając się

w gronie rodzinnym – pamiętajmy o naszej godności; niech to będą spotkania

w trzeźwości i chrześcijańskiej miłości.

2. D Z I Ś:

czwarty dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego nabożeństwo po Mszy świętej

rannej;

* na sumiechrzest: nr 1 / 2019;

* nie będzie Mszy św. popołudniowej.

– Kazania: Odezwa Rektora KUL.

3. P r z y s z ł a n i e d z i e l a jest NIEDZIELĄ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

i Świętem patronalnym Caritas

W naszej parafii – o d p u s t.

* MSZE ŚW.: o godz. 7: 30;

s u m a o godz. 11: 00, którą odprawi ks. mgr Tomasz Mytych

z Gorlic.

Po południu Msza św. o godz. 17: 00.

* Składka przeznaczona będzie na Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

– WSZYSTKICH CZCICIELI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO i tych, którzy pragną się

pomodlić za cały świat, parafię i we własnych intencjach, zapraszam

od w t o r k u do s o b o t y włącznie na NOWENNĘ DO MIŁOSIERDZIA

BOŻEGO I MSZĘ ŚW. o godz. 17: 30.

4. Uroczystość św. Wojciecha BM, Głównego Patrona Polski, ze względu na Oktawę

Wielkanocną, w tym roku jest przeniesiona na wtorek 30 kwietnia.

5. W piątek – na Nowennie do Miłosierdzia Bożego i Mszy św. będzie spotkanie

kandydatów do tegorocznego Bierzmowania i ich rodziców z przedstawicielem

Księdza Biskupa, który podejmie ostateczną decyzję o dopuszczeniu młodzieży

do tegoż Sakramentu.

6. Ze względu na Oktawę Wielkanocy w piątek nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość

od spożywania pokarmów mięsnych.

7. W sobotę, przed Nowenną, o godz. 16: 45, zbiórka wszystkich ministrantów.

8. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy swoją pracą i ofiarami

przyczynili się do uroczystego przeżycia ostatnich dni Wielkiego Tygodnia i trwających

świąt.

W szczególności:

– panom: Zdzisławowi Boczoniowi, Aleksandrowi Trybusowi i Bogumiłowi Łasakowi

za pomoc w wykonaniu pięknej Ciemnicy i Grobu Pańskiego; panu Zdzisławowi także

za omiecenie pajęczyny ze ścian.

– Państwu Chrząścikom za podarowane białe hortensje do Grobu Pańskiego.

– Różom Różańcowym za adoracje przy Ciemnicy i Grobie.

– Pani Janinie Praiznar – za śpiew Godzinek o Męce Pańskiej w czasie niedziel

Wielkiego Postu, Gorzkich Żali w Wielki Piątek i odprawianie Nowenny

do Miłosierdzia Bożego; także pani Czesławie Niemiec i Teresie Boryczko i innym

osobom za pomoc.

– księdzu akolicie Michałowi za pomoc w czasie rekolekcji i całego Triduum

Paschalnego; panu Organiście za Exsultet.

– Ministrantom za piękną służbę liturgiczną i dyżury adoracyjne przy Ciemnicy

i Grobie Jezusa.

– pani Irenie Łabno i panu Czesławowi Goździewiczowi za pomoc przedświąteczną

w kościele.

– Osobom, które posprzątały kościół w środę i w sobotę i złożyły ofiarę; ostatniej grupie

także za piękne wypastowanie posadzki i za ładne kwiaty ołtarzowe na Święta.

– Panu Grzegorzowi Grzeszczukowi za podarowaną głowicę (nadstawkę) woskową

do paschału.

9. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiarę pieniężną do skrzynki

świętego Antoniego na pomoc świąteczną dla osób samotnych chorych

( za kwotę 2177 zł );

– Paniom z Caritasu za rozprowadzanie baranków na stół wielkanocny w czasie

pierwszych niedziel Wielkiego Postu.

* Za wszelki trud dla chwały Bożej i okazane serce, niech Wam wynagrodzi

Zmartwychwstały i Miłosierny Chrystus swoim błogosławieństwem.

10. O posprzątanie świątyni i przygotowanie jej do Odpustu prosimy w sobotę

mieszkańców domów od panów: Jerzego i Piotra Praiznar do pani Jadwigi

Gawlak.

11. Prośby związane z Odpustem:

– o przyjście liczne na sumę – bez samochodów; udostępnienie parkingów dla gości,

* mali chłopcy w komeżkach i z dzwonkami.