17. 03. 2019 r. – 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU C

17. 03. 2019 r. – 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU C

************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

7: 30 – Z Róży pana Jana Tokarza: o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki

           Najświętszej i zdrowie dla Róży i ich rodzin

10: 00 – + Maria i Kazimierz Belczyk

16: 30 – za parafian

************************************************************************

1. D r u g a n i e d z i e l a Wielkiego Postu jest w Polsce związana z m i s j a m i.

Modlitwą, postem i ofiarą materialną złożoną do puszek wspieramy misjonarzy.

W miarę możliwości złóżmy po Mszy świętej jałmużnę na realizację wielu dobrych

projektów w krajach misyjnych.

– Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na zorganizowanie Ciemnicy i Grobu

Pańskiego.

2. DZISIAJ:

* po Mszy świętej o godz. 7: 30 zmiana tajemnic różańcowych;

* na sumie – zapowiedź przedślubna: nr 1 / 2019;

* o godz. 16: 30 GORZKIE ŻALE ofiarujemy je w intencji naszych rodzin;

każdej z nich potrzebna jest pomoc cierpiącego Chrystusa i Jego bolesnej Matki.

Przyjdźmy licznie na rozważania Męki Pańskiej.

3. Msza święta w poniedziałek i w sobotę będzie o godz. 6: 30.

4. We wtorek przypada UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP

* O godz. 16: 30 będzie nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Eucharystia.

O godz. 17: 00 będzie suma odpustowa w Sękowej.

5. W środę i w czwartek Msza święta będzie o godz. 17: 00; w piątek po Drodze

Krzyżowej, która będzie o godz. 16: 30.

6. Składka z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na cele rekolekcji.

7. Składamy serdeczne “Bóg zapłać”:

– osobom z wyznaczonych domów za posprzątanie kościoła, kwiaty na ołtarz Matki

Bożej i za ofiarę,

– wszystkim, którzy złożyli dziś ofiarę na zorganizowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

8. Troskę o czystość świątyni powierzamy w tym tygodniu mieszkańcom domów

od pani Michaliny Majcher do pana Kazimierza Korzenia.

9. Szczególnie w niedziele wielkopostne wypada coś religijnego przeczytać

nie zapomnijmy wziąć katolicką prasę ze stolika za ławkami.