13. 01. 2019 r. – 1 NIEDZIELA ZWYKŁA C – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

13. 01. 2019 r. – 1 NIEDZIELA ZWYKŁA C –

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

7: 30 – + Balbina i Michał Gawlik – w rocznicę śmierci Balbiny

10: 00 – +Władysław Barszcz – 4 rocznica śmierci

17: 00 – za parafian

************************************************************************

1. D z i s i e j s z ą n i e d z i e l ą kończymy liturgiczny obchód Narodzenia

Pańskiego. Tradycyjnie jednak przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego,

czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, które bezpośrednio wiąże się z Bożym

Narodzeniem.

* Na Mszy św. o godz. 17: 00 – odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego

przez kandydatów do Sakramentu Bierzmowania;

2. J u t r o rozpoczyna się w liturgii tak zwany okres zwykły. W tym czasie

nie obchodzi się jakiejś szczególnej tajemnicy życia Chrystusa, ale wspomina

Chrystusowe misterium w jego pełni.

3. MSZA ŚWIĘTA w c i ą g u t y g o d n i a, rano o godz. 6: 30.

4. We wtorek o godz. 16: 30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Eucharystia.

5. W czwartek przypada wspomnienie świętego Antoniego, słynnego pustelnika

z przełomu III i IV wieku.

6. W tym tygodniu, 18 stycznia, rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy

o Jedność Chrześcijan.

7. W sobotę przeżywać będziemy w liturgii Uroczystość Świętego Józefa Sebastiana

Pelczara, Biskupa, który jest Głównym Patronem naszej Diecezji.

8. W p r z y s z ł ą n i e d z i e l ę po Mszy św. o godz. 7: 30 będzie zmiana

tajemnic różańcowych.

9. Bóg zapłać:

– osobom z wyznaczonych domów z Ćwierci za posprzątanie wczoraj kościoła

i za ofiarę;

– wszystkim, którzy złożyli dziś ofiarę na wykonanie witraży.

10. Troskę o czystość świątyni powierzamy w tym tygodniu mieszkańcom domów

z Ćwierci od pana Stanisława Wojciechowskiego do pana Krzysztofa Żydły.

11. Plan kolędy:

13. 01. N. godz. 13: 00: od pana Włodzimierza Kołodzieja i Marka Króla do pani

Zofii Grucy; po Mszy św. (18: 30 ); od pana Jerzego Barszcza do państwa

Honkowicz

14. 01. P. godz. 9: 00: Góry od Siar – od pani Bronisławy Hajduk i pana Janusza

Górskiego do pana Jana Źrałki

15. 01. Wt. godz. 9: 00: od pana Jana Szczepanika i Jerzego Śliwy do pana Michała

Trybusa

16. 01. Śr. godz. 9: 00: od pana Józefa Praiznara do pana Tomasza Piątkowskiego

i od pana Piotra Matusika i Pawła Ludwina do pana Piotra Kocura

17. 01. Cz. – godz. 9: 00: od panów Kukułów do pana Jana Wilczyńskiego; pan

Fiołek, pani Mazur i pan Janik oraz od pani Wandy Gniadek i pana Damiana Marondel         

do pana Jana Zawiszy – domy wzdłuż drogi krajowej

18. 01. Pt. godz. 9: 00: od pani Marii Kłak do pana Stanisława Tuman i od pana

Romana Wojtasa do pana Pawła Krupy

19. 01. S. godz. 9: 00: od pana Bolesława Skraby i Czesława Kawy do pani

Stanisławy Rąpała oraz pan Mieczysław Szymczyk, Piotr Jędrzejczyk

i Jerzy Łopata

20. 01. N.godz. 13: 00: pan Bolesław Haluch, Krzysztof Steć, Andzej Wojnarski

i Arkadiusz Rojek oraz pan Kazimierz Słota i Andrzej Piecuch

21. 01. P. – godz. 9: 00: od pana Grzegorza Zbylut i Wiesława Hołdasia do pana

Mieczysława Kruka

22. 01. Wt. – godz. 9: 00: Ćwierci od pani Bogusławy Trybus do pana Tadeusza

Adamkiewicza oraz od pana Gwidona Miareckiego do pana Aleksandra

Ziaji, z przerwą na nabożeństwo o godz. 16: 30

23. 01. Śr. godz. 9: 00: Ćwierci– od pani Anny Wojtarowicz do panów Janików

24. 01. Cz. – godz. 9: 00: od pani Janiny i Jacka Burkot do pana Antoniego Żegleń

25. 01. Pt.godz. 9:00: od pani Ireny Łabno do pana Rafała Augustyna

26. 01. S. – godz. 9: 00: od pana Grzegorza Klimkowicza do pana Jana

Cetnarowskiego oraz pan Potyrała, państwo Matuszyk i Niemiec

27. 01. N. godz. 13: 00: od pani Haliny Zgrzebieniowskiej i pana Mateusza Rosół

do pana Jana Tokarza i Andrzeja Grybosia, z przerwą na Mszę św.

12. W dniu 18 stycznia ( piątek ) o godz. 17: 30 w budynku wiejskim odbędzie się zebranie

wiejskie. Szczegółowe informacje znajdują się w gablocie.

13. Bardzo gorąco polecam prasę katolicką wyłożoną na stoliku za ławkami

i zachęcam do jej czytania.