Podstawowe dane o parafii

Parafia Ropica Polska została ustanowiona przez Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza w w 1982 roku z parafii Narodzenia NMP w Gorlicach. Pierwszym proboszczem został mianowany Ks. Józef Makowski. Obecnie proboszczem jest Ks. Stanisław Makowiecki

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1985-1994.
Odpust parafialny: II Niedziela Wielkanocna

Mieszkańcy parafii: mieszkańców – 1613, wiernych – 1571, innowierców – 21, niewierzących – 8

Terytorium: Ropica Polska oprócz dzielnicy Magdalena

Cmentarz: parafialny i komunalny w Gorlicach

Wydawnictwa o parafii: Osińska Halina, Konsekracja kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego w Ropicy Polskiej, w Zwiastowanie 2(1994):