Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w Budziwoju

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi przybyły do Budziwoja na zaproszenie Ks. Proboszcza Kazimierza Żydzika 17 września 1976 r. Była to wspólnota trzyosobowa, której Przełożoną była s. Cyryla Moskwityn. Pozostałe siostry to: s. Bronisława Zubek oraz s. Maria Mikołajczyk. Siostry zamieszkały w domu przerobionympomieszczeń gospodarskich. Zajęły się przede wszystkim katechizacją, obsługąopieką nad kościołem (wystrój, dekoracje, dbałość o czystość bielizny kielichowej, paramentów liturgicznych, szat i obrusów). Równocześnie siostry odwiedzały chorych.

W 1978 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Przełożonej. Funkcję objęła s. Stanisława Szebla 20.XII tegoż roku i pełniła przez dwie kadencje tj. do 1984 r.

S. Bronisławę wymieniła s. Anna Kowalczyk (w Budziwoju od 1 września 1977r.), katechetka, która pracowała do 1983 r.

S. Przeł. Stanisława, s. Maria oraz s. Anna towarzyszyły KsProboszczowi w jego ostatnich chwilach (Ks. Proboszcz zmarł w 1980 r.). Po jego śmierci Proboszczem w parafii został Ks. Kazimierz Guzy. Cenił on pracę sióstr i kontynuował współpracę z nimi.

S. Maria wyjechała z Budziwoja w 1981r.. W 1984r. Przełożoną została s. Regina Grzech i swój urząd pełniła do 1990 r., kiedy to zastąpiła na tym stanowisku s. Zofia Marcisz. S. Zofia przewodziła wspólnocie do końca pierwszego pobytu sióstr w Budziwoju, czyli 1993r.

W Budziwoju funkcję katechetki pełniły:

·       S. Bronisława Zubek                1976-1977

·       S. Anna Kowalczyk                  1977-1983

·       S. Barbara Sułkowska               1983-1989

·       S. Stanisława Szczerba              1989-1990

·       S. Stanisława Buryło                 1990-1991

·       S. Janina Koczwara                   1991-1993

Siostry zakrystianki:

·       S. Maria Mikołajczyk                1976-1981

·       S. Irena Biela (nowicjuszka)     IX 1981

·       S. Kazimiera Kulig                    1981-1982 (III)

·       S. Ewa Barnaś                          (III-VII) 1982

·       S. Stanisława Wnukowska        1982-1983

·       S. Maria Dukla                         1983-1985

·       S. Janina Wiśniowska               1985-1987

·       S. Teresa Jarosz                        1987-1988

·       S. Elżbieta Kamińska                1988-1992

 

Decyzją Przełożonych zakonnych siostry zakończyły działalnośćBudziwoju w 1993 r. Ks. Proboszcz jednakże nadal starał siępowrót sióstr do Parafii. Nastąpiło to w 2004 r.

Dnia 1 września 2004 r. siostry oficjalnie powróciły, aby objąć prowadzenie nowopowstałego przedszkola w Parafii, powołanegoinicjatywy KsProboszcza oraz Rady Parafialnej. Organizacją przedszkola oraz wszelkimi formalnościami z tym związanymi, zajęła się s. Anna Kowalczyk. Ona również została pierwszą dyrektorką  Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. . Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Budziwoju. Początkowo wspólnota liczyła cztery siostry. Oprócz s. Annyprzedszkolu pracowała na stanowisku nauczycielki i wychowawczyni s. Danuta Krzanik (we wspólnocie pełniąca funkcję Przełożonej) oraz s. Urszula Sobólska jako intendentka i księgowa. Czwartą siostrą zatrudnioną w kościele jako zakrystianka była s. Elżbieta Kamińska.

Po roku nastąpiły pewne zmiany. S. Annę na stanowisku dyrektora przedszkola zastąpiła s. Danuta Gromada, która została równocześnie Przełożoną wspólnoty. W przedszkolu jako nauczycielkawychowawczyni rozpoczęła pracę s. Monika Trocha. S. Elżbieta pracowała w Budziwoju do 2008 r. W tymże roku zastąpiła   s. Monika Urban. Po roku pracę przy kościele w miejsce s. Moniki objęła s. Barbara Sułkowska, a w roku 2010-2011 – s. Irena Chowaniak. Obecnie w zakrystii pracuje s. Barbara Grudzień. Od 2010 roku wspólnota liczy cztery siostry. Do Sióstr dołączyła s. Joanna Rapacz. W przedszkolu pracuje jako pomoc nauczyciela, a równocześnie studiuje pedagogikę. W sierpniu 2011 r. z Budziwoja wyjechała s. Danuta Gromada. Od 1 września 2011 r. posługę dyrektorki przedszkola i Przełożonej we Wspólnocie podjęła s. Małgorzata KapłonNatomiast w 2012 do wspólnoty dołączyła s. Aniela Kołodziej, która jest nauczycielką i wychowawczynią w przedszkolu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *