Intencje Mszy św. 04.01. – 10.01.2021

04. 01. P.:      6: 30 – + Kazimiera Sekuła – w 7 dzień po śmierci – od córek z rodzinami

                    17: 00 dziękczynna za łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie

                                 w Nowym Roku dla mieszkańców Gór (od Krzyża i Siar) oraz Śliwówki

                                 i Gurbówki, a dla zmarłych z ich rodzin o radość nieba

05. 01. Wt. 16: 30 – dziękczynna za łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie

                                w Nowym Roku dla mieszkańców Centrum od Szymbarku do kościoła,

                                a dla zmarłych z ich rodzin o radość nieba

06. 01. Śr. – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

  7: 30 – Z Róży pani Marii Laskoś: o błogosławieństwo Boże, opiekę

Matki Najświętszej i zdrowie w Nowym Roku dla członkiń i ich

rodzin oraz o radość nieba dla zmarłych członkiń i z rodzin Róży

10: 00 – + Anna i Jan Zabawa – w rocznicę śmierci Anny i ich + córka Wanda

17: 00 – za parafian

07. 01. Cz. 17: 00 – + Emil Kamiński – od rodziny Dobosz z Gorlic

08. 01. Pt.  17: 00 – + Emil Kamiński – od rodziny Orlewskich z Biecza

09. 01. S.   17: 00 – dziękczynna za łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie

w Nowym Roku dla mieszkańców Ćwierci, a dla zmarłych z ich rodzin o radość nieba

10. 01. NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

  7: 30 – + Emil Kamiński – od rodziny Zająców z Biecza

10: 00 – + Władysław Barszcz – rocznica śmierci

17: 00 – za parafian