29. 11. 2020 r. – 1 NIEDZIELA ADWENTU B

29. 11. 2020 r. – 1 NIEDZIELA ADWENTU B

****************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

7: 30 – + Salomea i Andrzej Matuszyk – z okazji imienin i rocznicy śmierci

10: 00 – + Wanda i Jan Sośniak – w rocznicę śmierci Wandy

16: 30 – za parafian

****************************************************************************

1.P i e r w s z ą  n i e d z i e l ą Adwentu rozpoczynamy nowy rok kościelny.

ADWENT to czas duchowego przygotowania się do religijnego przeżycia Świąt

Bożego Narodzenia oraz do spotkania z Chrystusem w wieczności; czas odnowienia

naszej więzi z Bogiem i bliźnimi. Ten czas powinniśmy przeżyć w trzeźwości.

– Kazania: List pasterski Biskupa Rzeszowskiego na Adwent 2020.

2. Przez ADWENT – w d n i p o w s z e d n i e o godz. 16: 30 będzie śpiew Godzinek

i Msza święta r o r a t n i a, czyli adwentowa ku czci Matki Bożej.

* Zachęcam do udziału w nabożeństwie Godzinek i Roratach.

– Mile na Roratach są widziane dzieci z lampionami, szczególnie oczekujące na przyjście

Pana Jezusa w dniu Pierwszej Komunii Świętej

3. Dzisiaj o godz. 16: 30 będzie Różaniec za dusze wypominane i Msza święta wieczorna.

4. Jutro przypada święto świętego Andrzeja Apostoła. O godz. 18: 00 w parafii Narodzenia

NMP w Gorlicach rozpocznie się kurs przedmałżeński. Będzie trwał 3 tygodnie.

5. W tym tygodniu wypada p i e r w s z y czwartek, piątek i sobota miesiąca.

6. SPOWIEDŹ piewszopiątkowa:

* w czwartek od godz. 15: 00 – dzieci z klasy IV SP,

* w piątek od godz. 15: 00 – uczniowie klas V – VIII SP i starsi.

7. W piątek przypada święto patronalne wszystkich górnikówświętej Barbary.

8. Druga niedziela Adwentu będzie Dniem Modlitw za Kościół na Wschodzie.

Jednocześnie w całej Polsce będzie organizowana, przy tej sposobności, zbiórka

do puszek na pomoc materialną temuż Kościołowi. Kto może, niech postara się

złożyć jakąś ofiarę na ten cel. Po Mszach świętych, przy wyjściu z kościoła, będą stali

ministranci z puszkami.

9. Od dziś w przedsionku kościoła można nabyć świecę wigilijną: małą w cenie 5 złotych,

lub dużą w cenie 12 złotych. Dochód z tej sprzedaży jest przeznaczony na pomoc

najbiedniejszym dzieciom na święta.

10. Bardzo gorąco zachęcam wszystkich do jałmużny adwentowej na rzecz biednych

osób samotnych i chorych w parafii. Na ten cel można złożyć ofiarę do puszki świętego

Antoniego. Liczę na Waszą ofiarność. Wszystkim ofiarodawcom niech nadchodzący Pan

wynagrodzi w życiu obfitością swoich łask.

11. Składamy serdeczne “Bóg zapłać”:

panu Maciejowi Tumidajskiemu za przywiezienie planszy z hasłem nowego roku

duszpasterskiego z pracowni artystycznej; panu Aleksandrowi Trybusowi za zawieszenie

jej na ścianie kaplicy;

– panu Markowi Gaworowi za zamontowanie dekoracji z „Gościa Niedzielnego”

na tegoroczny Adwent,

– pani Irenie Łabno za dekorację adwentową przy ołtarzu i wymianę obrusów ołtarzowych;

panu Czesławowi Goździewiczowi za pomoc w tym względzie,

– osobom z wyznaczonych domów z Gór od Siar za posprzątanie wczoraj kościoła

i za ofiarę,

– wszystkim, którzy złożyli dziś datek na tacę na ogrzewanie i oświetlenie kościoła.

12. Troskę o czystość świątyni powierzamy w tym tygodniu mieszkańcom domów z Gór

od pana Andrzeja Jedleckiego i pana Franciszka Jedleckiego do pana Stanisława Tumana.