18. 10. 2020 r. – 29 NIEDZIELA ZWYKŁA A – MISYJNA

18. 10. 2020 r. – 29 NIEDZIELA ZWYKŁA A – MISYJNA

****************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

  7: 30 – w intencji Róży pani Zofii Kudławiec: o błogosławieństwo Boże,

             opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla członkiń i rodzin oraz

             za zmarłe członkinie

10: 00 – + Alicja Olszewska – od męża i dzieci

16: 30 – za parafian

****************************************************************************

1.Dzisiejsza niedziela inauguruje w całym Kościele Tydzień Misyjny.

– Według możliwości, wspieramy ofiarą na tacę Papieskie Dzieła Misyjne.

* Sprawy misji i misjonarzy polecać będziemy Bogu przez cały tydzień

na nabożeństwie różańcowym.

2. DZISIAJ:

dzień modlitw za pracowników służby zdrowia ( świętego Łukasza Ewangelisty);

* po Mszy świętej porannej – zmiana tajemnic różańcowych;

* planowane w Bazylice o godz. 14: 30 Bierzmowanie zostało odwołane, ze względu

na czerwoną strefę, w której znalazł się nasz powiat i ograniczeniem osób w kościele

( 1 osoba na 7 m2 ).

3. Dzisiaj, 18 października, przypada 19. rocznica Nawiedzenia naszej parafii

przez Matkę Bożą Jasnogórską. Wszystkich, którzy w pamięci i sercu zachowali

tę piękną uroczystość w naszej świątyni, zapraszamy na Różaniec o godz. 16: 30

przed wizerunkiem Czarnej Madonny i Pamiątkową Świecą Nawiedzenia.

Podziękujemy Maryi za łaski, które otrzymaliśmy przez Jej wstawiennictwo

i poprosimy o pomoc na nasze trudne „dziś”.

Modlitwę różańcową poprowadzi tradycyjnie Akcja Katolicka.

4. Rozpoczyna się c z w a r t y tydzień nabożeństwa różańcowego – codziennie

będziemy gromadzić się o godz. 17: 00.

5. Jutro przypada 36. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego

Popiełuszki, obecnego w naszej świątyni w znaku świętych relikwii.

6. W tym tygodniu czcić będziemy w liturgii:

* we wtorek – świętego Jana Kantego, kapłana, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego,

znanego z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia,

* w środę – błogosławionego Jakuba Strzemię, franciszkanina, biskupa, gorliwego

misjonarza Kresów Wschodnich,

* w czwartek – świętego Jana Pawła II, papieża,

* w sobotę – błogosławionego Jana Balickiego, kapłana, profesora i rektora Seminarium

Duchownego w Przemyślu, a przede wszystkim człowieka otwartego

dla potrzebujących.

7. W nocy z soboty na niedzielę nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy.

Pamiętajmy o przestawieniu zegarków.

8. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy liturgiczną Rocznicę Poświęcenia naszego

Kościoła.

– Składka przeznaczona będzie na ogrzewanie i oświetlenie świątyni.

9. Zachęcam do korzystania w najbliższych dniach ze Spowiedzi świętej, która jest

koniecznym warunkiem zyskania odpustów za zmarłych w miesiącu listopadzie.

10. W dalszym ciągu można składać kartki z wypominkami.

11. Składamy serdeczne “Bóg zapłać”:

osobom z wyznaczonych domów za posprzątanie wczoraj kościoła, dokupienie kwiatów

i za ofiarę;

– panu Marcinowi Nigborowiczowi za piękne wyczyszczenie posadzki w kotłowni plebanii.

11. Troskę o czystość świątyni powierzamy w tym tygodniu mieszkańcom domów

od panów: Janusza Szymanka, Pawła Wala, Mieczysława Mordawskiego i Celiny Delimata

do panów: Piotra Pacany i Piotra Bodyka.

12. Pamiętajmy o przestrzeganiu zaostrzonych przepisów sanitarnych, związanych

ze stanem epidemii.

     Z różańcem w ręku idźmy w tydzień misyjny