13. 09. 2020 r. – 24 NIEDZIELA ZWYKŁA A

13. 09. 2020 r. – 24 NIEDZIELA ZWYKŁA A

****************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

  7: 30 – + Jan Opiela – 13 rocznica śmierci – od żony Anny z rodziną

10: 00 – dziękczynna – w 20 rocznicę ślubu Aleksandra i Marty – z prośbą

o dalsze błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i zdrowie

dla Jubilatów i rodziny

16: 00 /kaplica na granicy Szymbark – Ropica / – za parafian

****************************************************************************

1.DZISIAJ:

rozpoczyna się X Tydzień Wychowania;

* przed południem Msze święte będą według porządku niedzielnego,

* po sumie – spotkanie z kandydatami do Bierzmowania po klasie VIII;

– kazania: adoracja aktualna.

* O godz. 14: 15 będzie Droga Krzyżowa z kościoła pod Krzyż Milenijny, prowadzona

przez Księdza Wikariusza i Katechety z Szymbarku – serdecznie wszystkich zapraszamy;

* o godz. 16: 00 będzie Msza święta odpustowa w kaplicy na granicy Szymbark –

Ropica,

– z tego powodu, Mszy świętej popołudniowej ( o godz. 17: 00 ) w naszym kościele

nie będzie.

2. Jutro przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msza święta będzie

o godz. 6: 30.

3. We wtorek obchodzić będziemy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny

Bolesnej. O godz. 17: 30 będzie nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Eucharystia.

4. W środę Msza święta o godz. 18: 00.

5. W czwartek 17 września przypada 81. rocznica napaści Związku Sowieckiego

na Polskę. W modlitwach pamiętajmy o poległych na Wschodzie.

* Msza święta będzie o godz. 18: 00.

6. W piątek przypada święto świętego Stanisława Kostki – patrona polskiej młodzieży.

Podczas Eucharystii, która będzie o godz. 18: 00, przez wstawiennictwo świętego Stanisława

będziemy prosić o świętość dzieci i młodzieży. Młodzież z klasy VIII potwierdzi swoją chęć

przygotowania do sakramentu bierzmowania, przedstawi swój indeks formacji i otrzyma

poświęcony modlitewnik.

7. W sobotę Msza święta będzie rano o godz. 6: 30.

8. W przyszłą niedzielę:

* po Mszy świętej porannej – zmiana tajemnic różańcowych;

składka przeznaczona będzie na katolickie radio VIA.

9. W dniach 17 – 21 września odbywać się będą uroczystości odpustowe ku czci Matki

Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.

10. Składamy serdeczne “Bóg zapłać”:

– osobom z wyznaczonych domów zza wody za posprzątanie wczoraj kościoła i za ofiarę,

– wczorajszej Parze Młodej za kwiaty ołtarzowe,

– wszystkim, którzy złożyli dziś ofiarę na przygotowanie okien i witraże w bocznej kaplicy.

11. Troskę o czystość świątyni powierzamy w tym tygodniu mieszkańcom zza wody

od pana Ryszarda Chmiela do panów: Aleksandra i Jana Grzeszczuków i pana Marka

Skotnickiego.