30. 08. 2020 r. – 22 NIEDZIELA ZWYKŁA A

30. 08. 2020 r. – 22 NIEDZIELA ZWYKŁA A

****************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

7: 30 – + Stanisław i Krystyna Koczera

10: 00 – o zdrowie dla Kazimiery

17: 00 – za parafian

****************************************************************************

1.Dzisiaj w Katedrze Rzeszowskiej – Dożynki Diecezjalne.

* Na sumie – zapowiedź przedślubna: III ( nr 11 / 2020 ).

2. Jutro Msze święte będą o godz. 6: 30 i o 18: 00.

3. We wtorek przypada 81. rocznica wybuchu II wojny światowej.

Na nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego o godz. 17: 30 będziemy się modlić

za ofiary wojny oraz o pokój na świecie.

Po nabożeństwie będzie Eucharystia.

4. We wtorek rozpocznie się nowy rok szkolny i katechetyczny:

o godz. 15: 00 będzie Msza święta dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola. Zapraszam

dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców na wspólną modlitwę o błogosławieństwo Boże

w nowym roku szkolnym i katechetycznym.

5. W środę Msza święta będzie o godz. 18: 00.

6. W pierwszy czwartek na nabożeństwie o godz. 18: 00 modlić się będziemy za kapłanów

i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

7. W pierwszy piątek o godz. 18: 00 będzie Msza święta ku czci Najświętszego Serca

Jezusowego.

8. SPOWIEDŹ pierwszopiątkowa i na rozpoczęcie roku szkolnego:

* w czwartek – od godz. 16: 00 – dzieci z klasy IV SP,

* w piątek – od godz. 16: 00 – uczniowie klas V – VIII SP oraz starsi.

Warto rozpocząć nowy rok szkolny i katechetyczny z łaską uświęcającą. Rodziców proszę,

by zachęcili dzieci i młodzież do spotkania z Chrystusem w sakramencie pokuty

i Komunii świętej. Pamiętajmy o przestrzeganiu przepisów sanitarnych – zasłanianiu w kościele

ust i nosa.

9. W pierwszą sobotę Msza święta ku czci Niepokalanego Serca NMP rano o godz. 8: 00.

10. W przyszłą niedzielę:

– na Jasnej Górze odbędą się Ogólnopolskie Dożynki jako wyraz dziękczynienia

za tegoroczne zbiory;

* na sumie będą chrzty: nr 8 i 9 / 2020;

* po sumie – spotkanie z młodzieżą po klasie VIII – przed Bierzmowaniem.

11. W gablocie jest wywieszona informacja pana Wójta o wyłożeniu w Gminie do publicznego

wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Gorlice.

12. Składamy serdeczne “Bóg zapłać”:

– panu Zdzisławowi Boczoniowi za usunięcie usterek przy stoliku kościelnym,

– osobom z wyznaczonych domów zza wody za posprzątanie wczoraj kościoła i za ofiarę,

– wczorajszej Parze Młodej za kwiaty ołtarzowe,

– wszystkim, którzy złożyli dziś ofiarę na tacę na ogrzewanie i oświetlenie kościoła.

13. Troskę o czystość świątyni powierzamy w tym tygodniu mieszkańcom domów

zza wody od pana Stanisława Żydło do pana Wacława Gubały i pana Stanisława

Wójcika.

     NIECH BÓG BŁOGOSŁAWI

      i strzeże w nowym roku

                szkolnym