16. 08. 2020 r. – 20 NIEDZIELA ZWYKŁA A

16. 08. 2020 r. – 20 NIEDZIELA ZWYKŁA A

****************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

  7: 30 – + Alfred Wdowiarz – z okazji imienin

10: 00 – + Józef Rąpała – 2 rocznica śmierci

17: 00 – + Stanisław Korzec – od Zięcinów i Zychów z Kończysk

****************************************************************************

1.DZISIAJ:

Dzień Solidarności z Libanem ze zbiórką środków finansowych do puszek na pomoc

poszkodowanym wskutek wybuchu;

* po Mszy świętej porannej – z m i a n a  t a j e m n i c  r ó ż a ń c o w y c h;

* na sumie – zapowiedź przedślubna: nr 11 / 2020;

* o godz. 17: 00 – Msza święta połączona z nieszporami.

2. Jutro i w sobotę Msza święta będzie o godz. 6: 30.

3. We wtorek o godz. 17: 30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Eucharystia.

4. W środę, w czwartek i w piątek Msza święta będzie o godz. 18: 00.

5. W tym tygodniu czcić będziemy w liturgii:

* jutro – świętego Jacka Odrowąża, polskiego dominikanina, misjonarza, czciciela Matki

Bożej,

* w czwartek – świętego Bernarda, opata i Doktora Kościoła, wielkiego czciciela Matki

Bożej,

* w piątek – świętego Piusa X, papieża, który odrodził życie eucharystyczne i wprowadził

zwyczaj wczesnego przystępowania dzieci do I Komunii świętej,

* w sobotę – Najświętszą Maryję Pannę Królową.

6. Składamy serdeczne “Bóg zapłać”:

– panu Antoniemu Żegleniowi za zasponsorowanie farby do pomalowania ogrodzenia

 za i przed kościołem; panu Leszkowi Szczepanikowi za podarowanie szczotek

pędzli i rękawic; Tomaszowi Piecuchowi, Dawidowi Burkotowi i Kacprowi Trybusowi

za przeczyszczenie i pomalowanie elementów metalowych ogrodzenia i bramy za kościołem;

– panu Czesławowi Goździewiczowi za drobne konserwacje na plebanii i w kościele,

– osobom z wyznaczonych domów za posprzątanie w piątek kościoła, za kwiaty ołtarzowe

i za ofiarę.

7. Troskę o czystość świątyni powierzamy w tym tygodniu mieszkańcom domów

od panów: Jerzego i Piotra Praiznarów do pana Bogusława Padoła.

8. Przez cały ten tydzień łączmy się duchowo z pielgrzymami, którzy jutro pieszo wyruszą

z Tarnowa na Jasną Górę.

                   SZCZĘŚĆ BOŻE

              w pracy i wypoczynku