Wytyczne Kurii na czas stanu epidemii z dnia 23.04.2020

l.dz. 364/2020 Rzeszów, 23.04.2020 Wytyczne dotyczące sprawowania sakramentów i pogrzebów w okresie obowiązywania prawnego stanu epidemii Chrzest św. Sakrament winien być udzielany poza Mszą Świętą, zwłaszcza w tych parafiach, gdzie świątynie są niewielkie. Wystarczy jeden chrzestny lub chrzestna. Jeśli jest dwoje chrzestnych musi to być kobieta i mężczyzna. Biskup Rzeszowski udzielił dyspensy od wymogu bycia bierzmowanym przy dopuszczaniu do godności […]

Read more