15.03.2020 r. – 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU A

15. 03. 2020 r. – 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU A

****************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

7: 30 – + Julian Patla – od Kroków, Kasprzyków i Radzików z rodzianmi

10: 00 – + Józef Miarecki i jego + rodzice – z okazji imienin

17: 00 – za parafian

****************************************************************************

1.Koronawirus. Dyspensa Biskupa Rzeszowskiego:

W związku z zagrożeniem koronawirusem biskup rzeszowski Jan Wątroba, stosownie do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, 13 marca br. udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszach świętych osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nam nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zakażeniem koronawirusem. Dyspensa obowiązuje do końca marca 2020 r. zarówno diecezjan, jak i tych, którzy przebywają na terenie diecezji rzeszowskiej.

Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej w domu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

2. Zawieszamy w kościołach naszego gorlickiego dekanatu – od dzisiaj do odwołania

niedzielne Gorzkie Żale i piątkowe Drogi Krzyżowe.

Zachęcamy do codziennego odmawiania w naszych domach cząstki różańca świętego i koronki 

do Miłosierdzia Bożego w intencji zatrzymania koronawirusa;  w piątki do rodzinnych Dróg

Krzyżowych. zaś w niedziele do rozważań w domach Gorzkich Żali.

W naszym kościele po wszystkich Mszach świętych będzie modlitwa o wygaśnięcie

epidemii słowami suplikacji: „Święty Boże, Święty Mocny…”

3. DZISIAJ:

* Msze święte będą o godz. 7: 30, 10: 00 i 17: 00;

* na sumie – zapowiedź przedślubna: nr 3 / 2020.

4. Jutro i w sobotę Msza święta będzie o godz. 6: 30.

5. We wtorek o godz. 16: 30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Eucharystia.

6. W środę Msza święta będzie o godz. 17: 00.

7. W czwartek przypada UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP.

Msza święta będzie o godz. 17: 00.

8. W piątek Msza święta także o godz. 17: 00.

9. Składka w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na zorganizowanie Ciemnicy i Grobu

Pańskiego.

10. Zawiesza się – do odwołania – wydłużone godziny pracy Urzędu Gminy i GOPS –

w poniedziałki. Zawiesza się także – do odwołania – osobiste przyjmowanie stron przez

pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach.

Załatwianie spraw urzędowych w Gminie, w miarę możliwości, telefonicznie, bądź drogą

elektroniczną.

11. Dyrektor naszej Szkoły Podstawowej w Ropicy Polskiej ogłasza zapisy dzieci do klasy I SP

na rok szkolny 2020/2021. Zapisy prowadzone będą w sekretariacie szkoły dla uczniów

zamieszkałych w obwodzie szkoły, tj. Ropica Polska i Bielanka od 9 – 25 marca br.

w godzinach 7: 30 – 16: 00, a dla uczniów spoza obwodu w terminie od 1 – 24 kwietnia br.

w godzinach 7: 30 – 16: 00.

12. Pamiętajmy o jałmużnie wielkopostnej na rzecz osób chorych i samotnych Dar pieniężny

na ten cel można złożyć do skrzynki świętego Antoniego w kościele.

13. Serdeczne “Bóg zapłać”:

* parafianom, którzy uczestniczyli w parafialnej adoracyjnej modlitwie i Mszy św.;

prowadzącym adorację: pani Ewie Kotowicz zza wody – z Róży pani Barbary Nowak

i pani Izabeli Marondel – z Grupy Modlitwy Św. Ojca Pio oraz paniom grającym

z Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Gorlicach za piękne pieśni,

– osobom z wyznaczonych domów za posprzątanie wczoraj kościoła, za kwiaty do Matki

Bożej i za ofiarę.

14. Troskę o czystość świątyni powierzamy w tym tygodniu mieszkańcom domów

od pana Grzegorza Zbyluta, Wiesława Hołdasia i Sławomira Laskosia do pana Grzegorza

Proroka.

15. Zabierzmy ze sobą , wychodząc z kościoła, katolicką prasę.

Zachęcam dzisiaj do oglądania o godz. 15: 30 transmisji Gorzkich Żali z kościoła

w Szymbarku na stronie internetowej www.szymbark.parafialnastrona.pl

W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka