Modlitwa wypominkowa w naszej parafii

Za dusze wypominane będziemy się modlić w naszej świątyni:

– w Dzień Zaduszny / 2 XI /,

– od 3 – 8 listopada, przed Mszą świętą, o godz. 16: 30 będzie Różaniec,

– we wszystkie niedziele listopada także o godz. 16: 30 będzie modlitwa różańcowa

w tej intencji, zaś przed Mszami przedpołudniowymi – jeden dziesiątek Różańca,

– we wtorki całego roku będziemy je polecać Miłosierdziu Bożemu.

* Kto tylko dysponuje wolnym czasem, niech postara się przyjść do świątyni

w dniach szczególnej łaskawości Kościoła dla zmarłych; czekają na modlitwę,

na odpust zupełny nasi zmarli rodzice, dziadkowie, wychowawcy, dobroczyńcy,

krewni i przyjaciele.