07.07.2019 r. – 14 NIEDZIELA ZWYKŁA C

07. 07. 2019 r. – 14 NIEDZIELA ZWYKŁA C

****************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

7: 30 – + Józef Rąpała – od kolegów i koleżanek z pracy wnuczki Magdy

10: 00 – + Eugeniusz Hoberek – z okazji imienin

17: 00 – za parafian

*****************************************************************************

1. DZISIAJ:

– pierwsza niedziela miesiąca; zamiast homilii, po Mszach św. przedpołudniowych,

a d o r a c j a Najświętszego Sakramentu;

* o godz. 17: 00 Msza święta połączona z nieszporami i Litanią do Najdroższej Krwi

Pana Jezusa.

2. Jutro Msza święta o godz. 6: 30 i o 15: 00 – pogrzebowa.

3. We wtorek o godz. 17: 30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Eucharystia.

4. W środę Msza święta będzie o godz. 6: 30 i o 18: 00; w czwartek i w piątek

o godz. 18: 00; w sobotę o godz. 6: 30.

5. W tym tygodniu czcić będziemy w liturgii Kościoła:

* jutro – świętego Jana z Dukli, kapłana, niezwykle gorliwego franciszkanina,

związanego z Krosnem,Lwowem i Poznaniem. Słynął z wiedzy teologicznej

i daru prorokowania;

* w czwartek świętego Benedykta, patrona Europy;

* w piątek świętego Brunona z Kwerfurtu, biskupa i męczennika przełomu X i XI w.,

obrońcę praw i interesów polskich;

* w sobotę – świętych polskich pustelników XI wieku – Andrzeja Świerada i Benedykta.

6. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona będzie na wykonanie witraży.

7. Ksiądz Biskup Jan Wątroba, w ramach posług i zastępstw wakacyjnych, skierował

do pracy duszpasterskiej w charakterze administratora parafii w dniach 14.07. – 02.08. br. księdza

neoprezbitera mgra Rafała Wesołowskiego, pochodzącego z parafii Nockowa.

Przyjmijmy go serdecznie, a jego posługę kapłańską wspierajmy szczerą modlitwą.

8. Składamy serdeczne “Bóg zapłać” osobom z wyznaczonych domów za posprzątanie wczoraj

kościoła, za kwiaty ołtarzowe i ofiarę.

9. Troskę o czystość świątyni powierzamy w tym tygodniu mieszkańcom domów

od panów: Janusza Szymanka, Pawła Wala, Mieczysława Mordawskiego i Wacława

Delimaty  do  panów: Piotra Pacany i Piotra Bodyka.

10. Nie zapominajmy o lekturze religijnej prasy i książki. Zabierzmy też religijną lekturę,

gdy jedziemy na urlop.

                                    SZCZĘŚĆ BOŻE

                            w wypoczynku i w pracy!