14. 04. 2019 r. – NIEDZIELA PALMOWA – MĘKI PAŃSKIEJ C

14. 04. 2019 r. – NIEDZIELA PALMOWA – MĘKI PAŃSKIEJ C

****************************************************************************

INTENCJE MSZALNE:

7: 30 – + Edward i Olga Laskoś – w rocznicę śmierci Edwarda

10: 00 – + Bronisław Markowicz – od sąsiadek: Władysławy i Elżbiety Deć

16: 30 – za parafian

****************************************************************************

1.DZISIAJ:

XXXIV ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY. W kościele św. Jadwigi Królowej

w Gorlicach spotkanie młodzieży z dekanatu gorlickiego i bieckiego; początek

o godz. 13: 45;

w naszym kościele:

* na sumie poświęcenie palm i procesja;

* o godz. 16: 30 GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym i błogosławieństwem

na zakończenie rekolekcji z odpustem zupełnym, a po nich Msza święta

bez kazania.

2. W Wielki Poniedziałek, w Wielki Wtorek i w Wielką Środę Msza święta będzie

o godz. 6: 30.

3. Pan Marek Bugno serdecznie zaprasza wszystkich Panów i Młodzieńców, pełniących

dotychczas wartę honorową przy Grobie Pańskim, na spotkanie organizacyjne w środę

o godz. 18: 30. W związku z uszczupleniem, z różnych powodów, Panów i młodzieńców

pełniących tę wartę, zwracamy się z gorącą prośbą i serdecznie zapraszamy nowe osoby

do pomocy w pełnieniu przy Panu Jezusie tej zaszczytnej służby.

4. W c z w a r t e k  rozpocznie się święte TRIDUUM PASCHALNE – dni, w które

rozważać będziemy najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia.

5. WIELKI CZWARTEK: rocznica ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa.

– O godz. 17: 15 zbiórka wszystkich ministrantów.

* O godz. 18:00 uroczysta Msza święta Wieczerzy Pańskiej.

– Po Eucharystii przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy i adoracja do godz. 22: 00.

6. WIELKI PIĄTEK: rocznica śmierci Pana Jezusa na krzyżu – Jego krwawej ofiary.

Kościół nie składa w tym dniu bezkrwawej Ofiary – Mszy świętej.

– Od godz. 7: 00 Pan Jezus czekał będzie na naszą adorację w Ciemnicy;

o godz. 9: 00 ( jeśli będzie pogoda ) będzie Droga Krzyżowa do Krzyża Milenijnego;

o godz. 17: 15 będzie Droga Krzyżowa w kościele;

* o godz. 18: 00 rozpoczną się obrzędy wielkopiątkowe z adoracją krzyża i Komunią św.;

– po Komunii św. przeniesiemy Pana Jezusa do Grobu i rozpocznie się wieczór czuwania:

– odśpiewamy wszystkie części Gorzkich Żali,

– następnie adoracja róż do godz. 23: 00;

w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i abstynencjana ten dzień nie ma żadnych

dyspens.

– W miarę możliwości, zachowajmy także tradycyjny post w Wielką Sobotę.

W Wielki Piątek rozpoczynamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego przed Świętem

Miłosierdzia.

7. WIELKA SOBOTA dzień, który wprowadzi nas już w nastrój wielkanocnej radości:

– o godz. 7: 00 rozpocznie się adoracja Pana Jezusa w Grobie;

o godz. 8: 00 i 11: 00 poświęcenie wody do użytku wiernych i pokarmów

wielkanocnych;

o godz. 19: 00 rozpocznie się uroczyste nabożeństwo Wigilii Wielkanocnej:

poświęcenie ognia, paschału, liturgia Słowa, paschalna Msza święta z poświęceniem

wody chrzcielnej i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych. Na tę liturgię przynosimy

świece, odpowiednio zabezpieczone przed kapaniem, które zapalimy od poświęconego

paschału;

– po zakończeniu Mszy św. wielkosobotniej adoracja Pana Jezusa do 22: 00.

8. Rozkład adoracji w Ciemnicy i Grobie Pańskim Róż różańcowych jest wywieszony w gablocie

przed kościołem i zamieszczony na stronie internetowej parafii. Proszę się z nim zapoznać.

9. Serdecznie zapraszam całymi rodzinami do czuwań i czynnego udziału w Liturgii

całego Triduum Paschalnego.

10. WIELKA NIEDZIELAnajwiększe święto Kościoła katolickiego.

* Uroczysta Rezurekcja o godz. 6: 30.

– Proszę o przygotowanie wszystkiego, co potrzebne do procesji: baldachimu, sztandarów,

obrazów i figurki ( dziewczęta z klasy VIII i III G ).

* Suma o godz. 10: 00.

Nie będzie Mszy świętej o godz. 7: 30 i popołudniowej.

11. Na czas świat nie zapomnijmy o biednych – okażmy serce – podzielmy się

z potrzebującymi. Można jeszcze dziś złożyć jakiś datek do skrzynki świętego Antoniego

w kościele.

12. Serdecznie dziękujemy:

– panu Zbigniewowi Hoberkowi i panu Organiście za bezinteresowne podwiezienie księży

do chorych w domach,

– osobom z wyznaczonych domów za posprzątanie wczoraj kościoła, za kwiaty i ofiarę,

– wszystkim, którzy złożyli dziś ofiarę na pokrycie kosztów związanych z wymianą okien

w nawie wschodniej kościoła na witrażowe.

13. O posprzątanie świątyni po Niedzieli Palmowej – w środę w godzinach popołudniowych

prosimy mieszkańców domów od pani Ludwiki Miareckiej do pani Marii Janas, zaś w Wielką

Sobotę, po ostatnim poświęceniu pokarmów, od pana Janusza Cetnarowskiego i pana Arkadiusza

Padoła  do pana Sławomira Trześniaka.

14. Wychodząc z kościoła, nie zapomnijmy o zabraniu katolickiej prasy.

Warto poczytać w rekolekcyjną niedzielę. Dla Przyjaciół WSD w Rzeszowie jest darmowe

czasopismo kleryckie „Znak Łaski”.