Lekcja wolności przy „Autostradzie do nieba”

Ropczyce:
Setna rocznica Niepodległości Polski i 40 rocznica wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową przypominają nam „Drogę, Prawdę i Życie” naszego Narodu, zakorzenioną w wierze i tradycji naszych ojców. „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” – tę prawdę przypomina nam św. Paweł. Słowa „KU WOLNOŚCI…” zostały umieszczone na Pomniku – Skale przy ul. Borki Chechelskie w Ropczycach. Skała „Cristal White” o wadze 2018 kg przywieziona została z gór koło Tesalonik, gdzie działał Apostoł.

Waga skały 2018 kg – to czas wiary przyniesiony człowiekowi przez przyjście Jezusa na ziemię. Monument – Skała ma nam przypominać, by „Dom budować na skale”, czyli na mocnych fundamentach, które potrafią oprzeć się wszelkim atakom zewnętrznym i wewnętrznym związanych z życiem naszej Ojczyzny i osobistym każdego z nas. Centralny napis: „Ku wolności” ma nas uczyć i przypominać historię walki naszego narodu i cenę jaką za to płacili ludzie. To obrazuje OŁTARZ na którym umieszczona jest kula armatnia (nr 2), z której wypływa woda koloru czerwonego – to krew męczeństwa. Ta kula ma również uświadamiać, że niewola była – „Kulą u nogi” – symbolizuje to łańcuch – tak skuci byli niewolnicy. Ołtarz ukazuje wszystkich, którzy złożyli swe życie, na „Ołtarzu Ojczyzny”, a spływająca z mensy ołtarza woda, niech będzie dla nich wodą dającą życie wieczne, jako nagroda za walkę o „Honor”i wzorową postawę w służbie „Bogu i Ojczyźnie”. Drut kolczasty (w barwach narodowych) opasający granice Polski (nr 3) symbolizuje zło niewoli i ograniczenia we wszystkich płaszczyznach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i religijnego. Drut kolczasty symbolizuje również obozy, więzienia, łagry, internowania na przestrzeni 123 lat i dalej – czasy Komunizmu z otwarciem na wschód, a zamknięciem na zachód.Zamknięta Kłódka (nr 1) na zachodnich granicach Ojczyzny – to znak opóźnień gospodarczych, technologicznych i trudności z wyjazdem na zachód Europy, a dla walczących o pełnię wolności zamknięty wyjazd lub powrót. Tak przedstawia się strona pomnika A (awers), a o stronie B (rewers):Przewodnią myślą Pomnika – Skały są słowa: „Wolność jest w nas”. O tę wolność ciągle musimy walczyć, aby jej nie utracić. Oto zabiegał i przypominał nam św. Jan Paweł II i inni wielcy rodacy.

Tak jak 2000 lat temu i dziś musimy „wojować myślą” (Norwid), aby nie zatracić tych wartości i korzeni, które pozostawił i przypominał nam Jezus, a realizowali Przodkowie.

Podobnie jak Apostołów i nas pragnie Jezus zaprosić na najwyższy szczyt tej skały, który nazywa się K-47 (K – Krzyż, 47 – wysokość krzyża). Ten szczyt jest dla nas tym, czyn dla alpinistów K-2. Na szczyt pragnie prowadzić nas sam DUCH ŚWIĘTY, który udziela nam wszelkich asekuracji, jeżeli otworzymy się wewnętrznie. Na szczycie ujrzymy przez krystaliczną biel skały – biel krzyża.

Ta duchowa wspinaczka, będzie prosta, jak mówi ks. Twardowski, wtedy „kiedy się kocha”. Ta miłość bieli krzyża ma pomóc nam „wypalać” współczesne choroby ducha i ciała. O tym przypomina nam fizyczny dołek przed skałą – zagłębienie w ziemi, do którego wchodzimy i siadamy na ławce, by podnieść głowę i skierować na Krzyż. To jest ten „ZDRÓJ MIŁOSIERDZIA” który ma pomóc uzdrowić nasze duchowe dolegliwości skażonej cywilizacji XXI wieku.

To dokonuje się mocą WIARY I MIŁOŚCI, która mocniejsza jest niż śmierć i prowadzi do zmartwychwstania ducha, a pośrednio i ciała. Jeżeli wzniesiesz się duchowo na najwyższy szczyt K-47 i popatrzysz przez pryzmat skały na Krzyz z mocą WIARY, możesz otrzymać pomoc z wysokości nieba, by zostać uzdrowiony z wszelkich uzależnień i dołków: Duchowych, Psychicznych i Fizycznych, a czasem i elektronicznych. To ma być dla nas DUCHOWY FILTR – DPF, który oczyszcza nas. (podobnie jak w samochodach ten filtr oczyszcza z cząstek sadzy i popiołów)

Uzasadnieniem tej „RECEPTY DUCHA” jest Stary Testament. (por. Lb 21,4-9). Izraelici w czasie wędrówki z niewoli do Ziemi Obiecanej, byli ukąszeni przez węże i umierali. Mojżesz otrzymał od Boga polecenie, aby umieścić węża miedzianego na palu. Każdy ukąszony, który popatrzył na niego z wiarą zostawał przy życiu. Według ewangelisty św. Jana, wąż miedziany był figurą przyszłego Zbawiciela na krzyżu. Słowa Chrystusa: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne (J 3,14).

Niech analogia do tamtej historii biblijnej i wydarzeń i nam pomaga w uzdrowieniu ducha i ciała. Według prognoz medycznych w roku 2020 choroby psychiczne i depresje będą na pierwszym miejscu wśród zgonów obecnej cywilizacji.

Oby to miejsce i trzy symbole: Krzyż, Skała i Dołek, były dla wszystkich tu przybywających pomocą i czasem refleksji nad swoim życiem. Ten „parking” na autostradzie do nieba dodaje nam nadziei, bo drogę rozświetlają TAJEMNICE ŚWIATŁA, które prowadzą do pełni wolności.
Więcej zobacz: krzyzropczyce.pl

Kustosz Krzyża III Tysiąclecia
Ks. Wojciech Styczyński