Ropica Polska

Ropica Polska Położenie, ludność Ropica Polska położona jest w południowo – wschodniej części województwa małopolskiego. Historycznie i administracyjnie to odrębna wieś, faktycznie jednak przedmieście Gorlic, z którym łączy się główny ciąg jej zabudowy wzdłuż szosy Gorlice – Nowy Sącz. Administracyjnie sołectwo wchodzi w skład Gminy Gorlice, jego powierzchnia wynosi 747 ha. Historia i zabytki Ropica Polska powstała wcześniej niż Gorlice […]

Read more

Milenijny Krzyż

Za wioską, na jednym z okolicznych wzniesień, 429 m n.p.m – na granicy archidiecezji przemyskiej i krakowskiej, diecezji rzeszowskiej i tarnowskiej, parafii ropickiej i Szymbarku – stoi niespełna 17-metrowy krzyż o rozpiętości ramion 8 m. Krzyż jest wotum wdzięczności parafian za wiarę i Miłosierdzie Boże. Stoi w miejscu, z którego ramionami obejmuje całą wioskę. Jest znakiem, którego nie można nie […]

Read more

Duszpasterze

Ks. Kanonik Józef Makowski, ur. 16.03.1949 – Borzęcin Górny, syn Stanisława i Ludwiki Kwaśniak, Matura: 1967 – LO Brzesko, Studia: 1968-1974 Tarnów – Wyższe Seminarium Duchowne, Święcenia kapłańskie: 02.06.1974 Tarnów, święceń udzielił: Ks. Bp Jerzy Ablewicz. Pracował w parafiach na stanowisku: Gawłuszowice 24.06.1974 – 23.06.1976 wikariusz Gorlice 24.06.1976 – 13.08.1981 wikariusz Ropica Polska 14.08.1981 – 23.07.1982 rektor Ropica Polska 24.07.1982 […]

Read more

Historii parafii

Ropica Polska jest najstarszą, udokumentowaną miejscowością w dekanacie gorlickim. Jej znane dzieje sięgają 1265 r. Pomimo długiej historii, nigdy nie była samodzielną parafią. Dopiero w 1981 r. wydzielono nową parafię Ropica Dolna (dzisiaj Polska) z obszaru parafii p.w. Narodzenia Matki Bożej w Gorlicach. Akt erekcyjny nosi datę 21.07.1982 r. Wydany został przez bpa Jerzego Ablewicza, Biskupa Tarnowskiego. Obowiązki tworzenia wspólnoty […]

Read more