To jest pierwsza strona

Pros. Burek

Komenda Główna Policji chciałaby w połowie roku wydzielić ze swoich struktur Centralne Biuro Śledcze i przekształcić je w jednostkę podobną do komend wojewódzkich. Aby to się stało, trzeba jednak zmienić w ustawę o policji. Odpowiedni projekt niedawno trafił do MSW.

- Propozycje dotyczące reformy CBŚ zostały w ostatnim czasie wysłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tak, aby podjąć kroki prawne, które umożliwią wydzielenie Centralnego Biura Śledczego - powiedział rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Sokołowski. Z kolei rzeczniczka prasowa MSW Małgorzata Woźniak poinformowała, że dokument wpłynął już do resortu i zostanie poddany analizie.

Jak tłumaczył Sokołowski, żeby wydzielić CBŚ, które obecnie jest jednym z biur Komendy Głównej Policji, trzeba zmienić ustawę o policji. KGP ma nadzieję, że uda się tego dokonać w pierwszej połowie 2013 r. - Musi to przejść całą ścieżkę legislacyjną. Jeżeli by się to udało, to w połowie roku wydzielilibyśmy Centralne Biuro Śledcze, które cały czas byłoby jednostką policji, podobną do komend wojewódzkich - powiedział Sokołowski.

W lutym 2012 r. komendant główny policji nadinsp. Marek Działoszyński mówił, że wydzielenie CBŚ może nastąpić na początku 2013 r.